Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:13.01.2022
[Daralt/Genişlet]
DOÇENT
CİHAD ŞENTÜRK
EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Eğitim Bilimleri
Eğitim Programları ve Öğretim
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 25
1
The mediating role of self-directed learning readiness in the relationship between teaching-learning conceptions and lifelong learning tendencies
KARATAŞ KASIM, ŞENTÜRK CİHAD, TEKE AZİZ
Australian Journal of Teacher Education
2021
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
2
Effects of the blended learning model on preservice teachers’ academic achievements and twenty-first century skills
ŞENTÜRK CİHAD
Education and Information Technologies
2021
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
3
Investigating the relationship between teachers’ teaching beliefs and their affinity for lifelong learning: The mediating role of change tendencies
ŞENTÜRK CİHAD, BAŞ GÖKHAN
International Review of Education
2021
Uluslararası Hakemli British Education Index Özgün Makale
4
Perceptions of teachers about the curriculum: A metaphor analysis
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
Research in Pedagogy
2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
5
Oyun Temelli Fen Öğrenme Yaşantılarının Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Tutuma ve Öğrenme Sürecine Etkileri
ŞENTÜRK CİHAD
Milli Eğitim Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
6
Analysis of pre-service teachers’ learning styles according to Vermunt learning style model
ZEYBEK GÜLÇİN,ŞENTÜRK CİHAD
International Online Journal of Education and Teaching
2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
7
The effects of learning stations technique on academic achievement: A meta-analytic study
AYDOĞMUŞ MEVLÜT,ŞENTÜRK CİHAD
Research in Pedagogy
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
8
Öğretmenlik uygulamalarının öğretmen adaylarının özyeterlik inancı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu üzerindeki etkisi
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
9
Multidimensional 21st century skills scale: Validity and reliability study
ÇEVİK MUSTAFA,ŞENTÜRK CİHAD
Cypriot Journal of Educational Sciences
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
10
Teaching-learning conceptions and curriculum fidelity: A relational research
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
International Journal of Curriculum and Instruction
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
11
Teachers’ voice: Teacher participation in curriculum development process
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
i.e.: inquiry in education
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
12
Teachers’ educational beliefs and curriculum orientations: A relational research
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
Teachers and Curriculum
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
13
Teaching-learning conceptions and pedagogical competence perceptions of teachers: A correlational research
ŞENTÜRK CİHAD,ZEYBEK GÜLÇİN
Research in Pedagogy
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
14
Investigation of the Contribution of Differentiated Instruction into Science Literacy
ŞENTÜRK CİHAD,SARI HAKAN
Qualitative Research in Education
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
15
An evaluation of technological pedagogical content knowledge (TPACK) of in-service teachers: A study in Turkish public schools
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
International Journal of Educational Technology
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
16
Investigation of impacts of differentiated instruction applied in a primary school in attitudes of students towards the course
ŞENTÜRK CİHAD,SARI HAKAN
Cypriot Journal of Educational
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
17
Sınıf Öğretmenlerinin E-Öğrenme Stillerinin İncelenmesi
ŞENTÜRK CİHAD,CİĞERCİ FATİH MEHMET
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
18
Science Literacy in Early Childhood
ŞENTÜRK CİHAD
IOSR Journal of Research Method in Education
2017
Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
19
Comparison of Turkish Elementary School Science Curriculum: 2005-2013-2017
ŞENTÜRK CİHAD,AYDOĞMUŞ MEVLÜT
International Journal of Modern Education Studies
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Derleme Makale
20
Homework and academic achievement: A meta-analyticreview of research
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD,CİĞERCİ FATİH MEHMET
Issues in Educational Research
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
21
Öğretmenlerin e öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
ŞENTÜRK CİHAD
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2016
Ulusal Hakemli TEI (Türk Eğitim İndeksi), MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN, Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI, WorldCat Özgün Makale
22
Takvim Yaşı Olarak İlkokul Birinci Sınıf Eğitimine Erken Başlayan Çocuklarda Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen Görüşleri
ŞENTÜRK CİHAD
Journal of European Education
2016
Ulusal Hakemli Cabell’xxs Directory, Ulrich’xxs Serials, ASOS Index, Bibliothek Hamburg, NewJour (Electronic journals and newsletters), Biblioteca GCC-IBT UNAM Library, the WZB (Electronic Journals Library), German National Library of Science and Technology, Akademik Dizin, OCLC WorldCat Özgün Makale
23
Hayat bilgisi dersinde uygulanan dizgeli eğitimin öğretimin etkililiğinin incelenmesi
ŞENTÜRK CİHAD
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
2015
Ulusal Hakemli Asos, Scientific İndex Services, Arastirmax, Acar İndex, DRJI, Open Academic Journal İndex Özgün Makale
24
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki
ŞENTÜRK CİHAD,SAĞNAK MESUT
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
25
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet ÖrgütselVatandaşlık ve Örgütsel Güven Algıları
BAŞ GÖKHAN,ŞENTÜRK CİHAD
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
2011
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale