Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:30.11.2023
[Daralt/Genişlet]
 
DOÇENT
ALAATTİN UCA
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 74
1
Albayrak ve İrade-i Milliye Gazetelerinde Ermeni Meselesi
UCA ALAATTİN, Çetinkaya Selcen
Social Science Development Journal
2022
Uluslararası Hakemli ESJI Özgün Makale
2
Yusuf Yıldırım (2021), Yunus Emre'nin Karaman'daki Kültürel Mirası
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD)
2022
Ulusal Hakemli ISI Kitap Kritiği
3
Karamanlı Şairlerden Yunus'a Şiirler
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (KMÜ EFAD)
2022
Ulusal Hakemli ISI Vaka Takdimi
4
Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimlerinde Yayımlanan Bir Talimatname ve Düşündürdükleri
UCA ALAATTİN
Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)
2021
Uluslararası Hakemli Social Science Research Network (SSRN) Özgün Makale
5
Milli Mücadele Yıllarında Mustafa Kemal Paşa'yı Teftiş Etmek İçin İstanbul'dan Erzurum'a Gönderilen Tahkik Heyetleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi
2021
Uluslararası Hakemli ASOS INDEX Özgün Makale
6
Mustafa Kemal Paşa ve İnönü Savaşları
UCA ALAATTİN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2021
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
7
Bir Yerlileştirme Örneği: Friedrich Von Schiller’e Ait ‘Die Bürgschaft’ Adlı Baladın Ali Bey Hüseyinzâde (Turan) Tarafından Türkçeye Çevirisi
UCA ALAATTİN,SOYSAL FIRAT
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale
8
Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkisi Ve Said Nursi’nin Mezarının Nakledilmesi
UCA ALAATTİN,ÇAKIR BERRİN NURCAN
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli SSRN Özgün Makale
9
Karaman İstasyonunda Ermeni Tehciri Sırasında Yaşanan Bir Olay Ve Düşündürdükleri
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD)
2020
Ulusal Hakemli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD) Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), SCRIBD, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu ve ResarchGate tarafından taranmaktadır. Kısa Makale
10
Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın İstanbul’da İki Çeşmeye Su Getirtmesi
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD)
2019
Ulusal Hakemli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD) Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), SCRIBD, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu ve ResarchGate tarafından taranmaktadır. Kısa Makale
11
Berlin Türk Şehitliği ve Mezar Taşları
UCA ALAATTİN,CAN AHMET HAMDİ
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
2019
Uluslararası Hakemli MLA Özgün Makale
12
Atatürk’xxün Ölümünün Alman Basınına Yansımaları
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
History Studies
2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
13
Dr.Erol Yüksel, (2018) Millî Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD)
2018
Ulusal Hakemli Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFAD) Journal Factor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, General Impact Factor (GIF), ResearchBib Academic Resource Index, CiteFactor Academic Scientific Journals Index, Türk Eğitim İndeksi (TEI), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Society for Research Activity (ISRA) Journal-Impact-Factor (JIF), SCRIBD, İdeal Online, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Dergipark Akademik, Academia.edu ve ResarchGate tarafından taranmaktadır. Kitap Kritiği
14
Atatürk İlkeleri Türk Milletine Neler Kazandırdı?
UCA ALAATTİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2017
Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
15
Karaman'dan Hollandaya Bir Seyahat ve Düşündürdükleri
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2016
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
16
Bayburt’ta Şeyh Eşref İsyanı
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
Gazi Akademik Bakış
2016
Uluslararası Hakemli . Özgün Makale
17
1964 Karaman Yangını
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
İmaret Şehir Dergisi
2015
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
18
Karaman Suğla Gölü Hakkında Çıkarılan Bir İrade i Seniyye ve Verilen İmtiyaz
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2015
Uluslararası Hakemli EBSCO Özgün Makale
19
Karamanoğulları Beyliği Sempozyumu
UCA ALAATTİN
KAraman'ın Sesi Gazetesi
2015
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
20
Orta Asya'dan Karaman'a Hıdırellez
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2015
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
21
100 Yılında Sarıkamış SAvaşı ve Karaman 2
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2015
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
22
100. Yılında Sarıkamış Savaşı ve Karaman 1
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2015
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
23
Karaman Yangınının üzerinden 50 Yıl Geçti
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2014
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
24
Avrupa'dan Gelen Karamanlılara Çağrı
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2014
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
25
Artvin Ermenilerine Ne Oldu
UCA ALAATTİN
Türk Yurdu
2014
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
26
Kazım Karabekir Paşa'nın Milli Savunma Bakanlığı Arşivi'ndeki Şahsi Dosyasına Göre ASkerlik Hayatı (Hizmet Cetveli) Nişan ve Madalyaları
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2014
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
27
II Abdülhamit Döneminde Dr Bahaeddin Şakir in Osmanlı Veliahtları İle İlişkileri
UCA ALAATTİN
K.M.Ü.Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2013
Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM SBVT Özgün Makale
28
1917 Tarihli Karaman Konya Ereğli Haritası ve Değerlendirilmesi
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
History Studies
2013
Uluslararası Hakemli Akademik Araştırmalar İndeksi, ASOS, DOAJ, EBSCOHOST Özgün Makale
29
Karaman Merkez Vaizi Ahmet Neşet Efendi nin İstiklâl Madalyası Talebi Ve Yetkili Makamlarca Verilen Karar
UCA ALAATTİN,ÜLKER AYTUNÇ
Turkish Studies
2013
Uluslararası Hakemli EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Özgün Makale
30
Nevruz Nedir Ne Değildir?
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2013
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
31
Karaman'da Kırsal Turizmin Örneği: Sertavul
UCA ALAATTİN
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2012
Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM SBVT, EBSCO ve Türk Eğitim İndeksi(TEİ) Özgün Makale
32
Osmanlı da Sosyalizm Türkçülük ve İttihatçılık
UCA ALAATTİN
Türk Yurdu
2012
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
33
Konya'da Kapatılan Bir Gazete Erzurum'da Nasıl Yankı Buldu?
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2012
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
34
Karaman ve Üniversite
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2012
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
35
Anadolu'da İzdivaç Günü ve Nüfus Meselesi
UCA ALAATTİN
Karaman'ın Sesi Gazetesi
2012
Ulusal Hakemsiz Kısa Makale
36
I Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi nden Notlar
UCA ALAATTİN
Karaman Akademi
2011
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
37
Stange Müfrezesi nin Harp Ceridesine Göre Kafkas Cephesi nde Dr Bahaeddin Şakir
UCA ALAATTİN
K.M.Ü.Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
2011
Ulusal Hakemli TÜBİTAK ULAKBİM SBVT Özgün Makale
38
Dr Bahaeddin Şakir Bey
UCA ALAATTİN
Türk Yurdu
2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
39
Dr Hüseyinzade Ali Bey
UCA ALAATTİN
Türk Yurdu
2011
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
40
Karaman da Delikli Taş
UCA ALAATTİN
İmaret
2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
41
Erzurum da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi ndeki İlânlar
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2010
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
42
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye nin Altı Vilayetinde İlan Edilen Örfi İdare ve Buna Karşı Mecliste Gösterilen Demokratik Tepki
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2009
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
43
Cemal Paşa nın Resmi Hal Tercümesi ve Milli Savunma Bakanlığı Arşivi ndeki Bazı Belgeler
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2009
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
44
Türk Toplumunda Nevruz I
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
45
Türk Toplumunda Nevruz II
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
46
Türk Toplumunda Hıdırellez I
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
47
Türk Toplumunda Hıdırellez II
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2007
Uluslararası Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
48
Atatürk ün Doğumu ve Çocukluk Yılları 1881 1893
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2006
Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
49
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kendi İmzasını Taşıyan Belgeler Işığında Mustafa Kemal Atatürk ün Ermeni Sorununa Bakışı
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2006
Ulusal Hakemli ULAKBİM, ASOS INDEX, MLA Özgün Makale
50
Türk Dünyasında Nevruz ve Hıdrellez Kutlamaları
UCA ALAATTİN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi
2004
Ulusal Hakemli diğer Özgün Makale
51
Türk Toplumunda Ad Verme Geleneği
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2004
Ulusal Hakemli MLA, İNTERNATİONAL BİBLİOGRAPHY Özgün Makale
52
İki Cesur Adam
UCA ALAATTİN
Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Derin Mavi
2003
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
53
1915 Yılında Yayımlanan Bir Üsera Talimatnamesi ve Düşündürdükleri
UCA ALAATTİN
A.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi
2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
54
Delikli Taştan Geçmek Öksürüğe Şifa mıdır
UCA ALAATTİN
Millî Folklor Uluslar arası Halk Bilimi Dergisi
2003
Uluslararası Hakemli Özgün Makale
55
Kaybolmuş Folklorik Değerlerimizden Biri Delikli Taş
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2003
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
56
Erzurum Hürriyet Ayaklanmasının Sembolü Olup İki Büyük Dergide Yayınlanan Bir Türkü ve Ayaklanmanın Perde Arkasındaki Üç İsim
UCA ALAATTİN
A.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi
2002
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
57
Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa Varlık Vergisi Kanunu ve Eleştirilen Yönleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2002
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
58
Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu nda Nasıl Yankı Buldu
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2002
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
59
Hüseyin Kâzım Kadri nin Türk Lehçelerinin Birliği Hakkındaki Görüşleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
60
Fethali Ahundzâde nin Türk Dünyası na Hizmetleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
61
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2001
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
62
Ali Haydar Bayat ın Hüseyinzade Ali Bey Adlı Eseri Üzerine
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2000
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
63
Atatürk ve Komünizm
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
2000
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
64
Cumhuriyet e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1999
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
65
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1999
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
66
Milli Mücadele nin Ünlü Simalarından Hüseyin Rauf Orbay ın Bilinmeyen Bir Yönü
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1999
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
67
Yusuf Hikmet Bayur un Hayatı Fikirleri ve Eserleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1998
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
68
Albayrak Heyeti ve Faaliyetleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1998
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
69
Azerbaycan Milli Uyanışının Gerçekleşmesinde Zeynel Abidin Tagiyev Mirza Fethali Ahundzade ve Hasan Bey Zerdabi nin Hizmetleri
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
70
Hüseyinzade Ali Turan Bey in Abd i Gılaf ve Mahfaza Adlı Hikâyesi
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
71
Ziya Gökalp ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam Hüseyinzade Ali Bey
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
72
Hüseyinzade Ali Turan Bey’in ‘Abd-i Gılaf ve Mahfaza’ Adlı Hikâyesi
UCA ALAATTİN
A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
1997
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
73
Türk Toplumunda Milliyet ve Milliyetçilik Fikrinin Tarihi Gelişimi
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1996
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
74
Türkçülük Fikrinin Abide Şahsiyetlerinden Hüseyinzade Ali Bey
UCA ALAATTİN
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arş. Enst. Dergisi
1996
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale