Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:13.01.2022
[Daralt/Genişlet]
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
DENİZ GÖKÇE ERBİL
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Temel Eğitim
Hayat Bilgisi Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 10
1
Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi
ERBİL DENİZ GÖKÇE, Demir Erdal, ARMAĞAN ERBİL BURCU
Turkish Studies-Educational Sciences
2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
2
İlkokul 4. Sınıf Öğrencileri için Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2020
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
3
Flipping the 4th grade social studies course in a cooperative way: Effects on academic achievement and motivation
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Studies in Educational Evaluation
2020
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
4
A Review of Flipped Classroom and Cooperative Learning Method Within the Context of Vygotsky Theory
ERBİL DENİZ GÖKÇE
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY
2020
Uluslararası Hakemli SSCI Derleme Makale
5
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Tersine Çevrilmiş Sınıf ve İşbirlikli Öğrenme Hakkındaki Görüşleri
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
İlköğretim Online
2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
6
Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği ( MSLQ) Motivasyon Alt Ölçeğinin Türk Diline ve İlkokul 4. sınıf Düzeyine Uyarlanması
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Karamanoğlu Mehmetbey Eğiitm Araştırmaları Dergisi
2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
7
Cooperative Learning as a Democratic Learning Method
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Journal of Research in Childhood Education
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
8
A Scale Development for Teacher Competencies on Cooperative Learning Method
KOCABAŞ AYFER,ERBİL DENİZ GÖKÇE
Universal Journal of Educational Research
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
9
İlkokul 3. Sınıf Öğrencileri İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Demokratik Tutum Ölçeği
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
10
İşbirlikli Öğrenme Yoluyla İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
ERBİL DENİZ GÖKÇE,KOCABAŞ AYFER
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
2015
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale