Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:13.01.2022
[Daralt/Genişlet]
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AYLİN YAZICIOĞLU
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Temel Eğitim
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Hayat Bilgisi Eğitimi
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 10
1
Öğrenci Gözünden: Sosyal Bilgiler Dersini Ben Anlatsaydım
YAZICIOĞLU AYLİN, ALKAN VESİLE
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
2
Okulöncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri
YAZICIOĞLU AYLİN,YAYLAK ERHAN,GENÇ GALİP
ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
3
Vatandaşlık Kavramına Yönelik Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Metaforlar
YAZICIOĞLU AYLİN,ALKAN VESİLE
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dergisi
2020
Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi (TEİ) ve ASOS Özgün Makale
4
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının “İnsan Hakları ve Demokrasi” Kavramı ile İlgili Geliştirdikleri Metaforlar
YAZICIOĞLU AYLİN,ALKAN VESİLE
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
2019
Ulusal Hakemli Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale
5
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Öğretimine İlişkin Geliştirdikleri Metaforlar
YAZICIOĞLU AYLİN,ALKAN VESİLE,ŞİMŞEK SELÇUK
Tay Journal
2019
Ulusal Hakemli Google Akademik ve DRJI (Directory of Research Journal Indexing) Özgün Makale
6
Toulmin Tartışma Modeli’nin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Tartışma Düzeylerine Etkisi
YAZICIOĞLU AYLİN,ALKAN VESİLE
Turkish Studies
2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
7
Sosyal Bilgiler Dersinin Toulmin Tartışma Modeli’ne Dayalı Öğretimi
YAZICIOĞLU AYLİN,ALKAN VESİLE
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (AJESİ)
2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
8
Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
Erdem Ali Rıza,YAZICIOĞLU AYLİN
OPUS- Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
2015
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
9
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYEYÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDANİNCELENMESİ
Erdem Ali Rıza,YAZICIOĞLU AYLİN
The Journal of Academic Social Science
2015
Uluslararası Hakemli asos Özgün Makale
10
Yaşayan Bilim İnsanlarının Akademik Hayat Hikâyelerine Yönelik Görüşleri
OCAK GÜRBÜZ,OCAK İJLAL,YAMAÇ AHMET,YAZICIOĞLU AYLİN
E-International Journal of Educational Research
2013
Uluslararası Hakemli EDUCATION SOURCE Özgün Makale