Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:13.01.2022
[Daralt/Genişlet]
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ELİF YILMAZ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Temel Eğitim
Okul Öncesi Eğitimi
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 22
1
ÇOCUKLAR İÇİN KENDİNİ TANIMLAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
YILMAZ ELİF, YILDIZ NİHAL, TABARU ÖRNEK GİZEM
Milli Eğitim
2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
2
Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çeltek Fatma Merve, YILMAZ ELİF
Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
2021
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
3
8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Fen-Matematik TemalıBilim Kampının Değerlendirilmesi: “Gelin TanışOlalım Fen ve Matematiği Eğlenceli Kılalım!” Projesi
ABDİOĞLU CİHAT,YILMAZ ELİF,ÇEVİK MUSTAFA
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
4
Investigation of the relationship between attention skills and science process skills in children regarding external elements
GÜVEN GÜLÇİN,YILMAZ ELİF
İlköğretim Online
2020
Uluslararası Hakemli Scopus Özgün Makale
5
48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
YILMAZ ELİF,TEPELİ KEZBAN,GÜVEN GÜLÇİN
Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
2019
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
6
Self-esteem, hopelessness and communication skills in preschool teacher candidates: A mediation analysis
UYANIK GÜLDEN,SEZER TÜRKER,BAYINDIR DİLAN,YILMAZ ELİF
Cypriot Journal of Educational Sciences
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
7
48-72 aylık çocuklara yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi
YILMAZ ELİF,URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
8
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
RAMAZAN MÜSLİMAT OYA,YILMAZ ELİF
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
9
The relationship between maternal acceptance-rejection levels and preschoolers’ social competence and emotion regulation skills
BAYINDIR DİLAN,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AKŞİN YAVUZ EZGİ,YILMAZ ELİF
Journal of Education and Learning
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
10
Investigation of teachers and teacher candidates’ opinions about assessment of preschool children
URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,AZKESKİN KADRİYE
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi
2017
Ulusal Hakemli Index Copernicus International (ICI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cosmos Impact Factor (CIF), Türk Eğitim İndeksi (TEI), Science Library Index (SLI) ve Scientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale
11
Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
AKŞİN EZGİ,GÜVEN GÜLÇİN,BAYINDIR DİLAN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
12
5-6 yaş grubu çocukların oyun becerileri ile aile çocuk iletişimleri arasındaki ilişinin incelenmesi
SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,KOÇYİĞİT SİNAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
13
Validity and reliability of the DeMoulin Self Concept Developmental Scale for the 36 72 month old children
ZEMBAT RENGİN,KURU TURAŞLI NALAN,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AKŞİN EZGİ,YILMAZ ELİF,BAYINDIR DİLAN
Journal of Education and Training Studies
2016
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
14
Okul öncesi dönemdeki çocukların karşılaştıkları sosyal problem durumlarının ve ailelerin ürettiği çözüm yollarının incelenmesi
YILMAZ ELİF,URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
2016
Ulusal Hakemli Türk Eğitim İndeksi Özgün Makale
15
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİ İLE SOSYAL DAVRANIŞ DENETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,EFE AZKESKİN KADRİYE ,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF,AKŞİN EZGİ,BAYINDIR DİLAN
the Journal of Academic Social Sciences
2015
Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
16
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
URAL OZANA,GÜVEN GÜLÇİN,SEZER TÜRKER,AZKESKİN KADRİYE,YILMAZ ELİF
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
2015
Ulusal Hakemli ASOS Özgün Makale
17
Okul öncesi dönemdeki çocukların annelerinin çocuk yetiştirme tutumları ile ebeveyn öz yeterlilik algılarının incelenmesi
UYANIK BALAT GÜLDEN,YILMAZ ELİF
E-Journal of New World Sciences Academy-Education Sciences
2014
Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
18
60 72 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
KOÇYİĞİT SİNAN,SEZER TÜRKER,YILMAZ ELİF
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
2014
Ulusal Hakemli Journal of Education, EBSCO ve Proquest Özgün Makale
19
Social problem solving skills of children in terms of maternal acceptance rejection levels
TEPELİ KEZBAN,YILMAZ ELİF
Journal of US-China Education Review
2013
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
20
60 72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi
YILMAZ ELİF,TEPELİ KEZBAN
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
2013
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
21
Okul öncesi dönemdeki ikiz çocukların alıcı dil gelişimlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
YILMAZ ELİF,TEPELİ KEZBAN,KOÇAK NURCAN
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
2013
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
22
Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi
TEPELİ KEZBAN,YILMAZ ELİF
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2012
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale