Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:01.06.2023
[Daralt/Genişlet]
 
PROFESÖR
FİKRET AKINERDEM
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Endüstri Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 33
1
Patates Bitkisinde (Solanum tuberosum L.) Farklı Miktarlardaki Hümik Asit Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi
ÇÖL KESKİN NURSEL,AKINERDEM FİKRET
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
2
Kolza ve tarımı
Öztürk Özden, Akınerdem Fikret, Ada Rahim
Ilgın Ticaret Borsası Dergisi
2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
3
Şeker pancarı tarımı
Ada Rahmi, Akınerdem Fikret
Ilgın Ticaret Borsası Dergisi
2010
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
4
BAZI ASPİR ÇEŞİTLERİNİN SULU VE KURU KOŞULLARDA VERİM VE VERİM UNSURLARININ BELİRLENMESİ
ÖZTÜRK ÖZDEN,ADA RAHİM,AKINERDEM FİKRET
Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences
2009
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
5
Konya Sulu Koşullarında Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
ÖZTÜRK ÖZDEN,AKINERDEM FİKRET,BAYRAKTAR NİLGÜN,ADA RAHİM
Selcuk Jounal of Agriculture and Food Sciences
2008
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor Özgün Makale
6
Şeker Pancarında Hasat ve Silo Kayıpları
Ada R., Akınerdem F.
Konya Ticaret Borsası Dergisi
2008
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
7
Şeker pancarında hasat ve silo kayıpları
Ada Rahim, Akınerdem Fikret
Konya Ticaret Borsası Dergisi
2008
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
8
Effects of sowing and harvesting dates on yield and some quality characteristics of crops in sugar beet/cereal rotation system
ÖZTÜRK ÖZDEN,TOPAL ALİ,AKINERDEM FİKRET,AKGÜN NECDET
Journal of the Science of Food and Agriculture
2008
Uluslararası Hakemli SCI Özgün Makale
9
Tarımsal Kaynaklı Biyoyakıtlar Biyoetanol ve Biyodizel
Öğüt Hüseyin, Eryılmaz Tanzer, Akınerdem Fikret, Oğuz Hidayet
Konya Ticaret Borsası Dergisi
2005
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
10
Tarımsal Kaynaklı Biyoyakıtlar Biyoetanol ve Biyodizel
Öğüt H., Eryılmaz T., Akınerdem F., Oğuz H.
Konya Ticaret Borsası Dergisi
2005
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
11
Bazı patates çeşitlerinin Konya şartlarında adaptasyonu üzerine bir araştırma
KAN Y., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
2000
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
12
Ilgın şeker fabrikası bölgelerinde bazı tarımsal uygulamaların tespiti üzerine bir araştırma
AKINERDEM F., ADA R.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
2000
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
13
Bazı haşhaş Papaver somniferum L çeşitlerinde farklı gölgelemeye sıra üzeri mesafesinin kapsül verimi ve morfin oranı üzerine etkisi
KOÇ H., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
2000
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
14
Bazı Kışlık Kolza Brassica napus ssp oleifera L Çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve sıra arası uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkisi
ÖZTÜRK Ö., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
2000
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
15
Bazı Kışlık Kolza Brassica napus ssp oleifera L Çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve sıra arası uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkileri
ÖZTÜRK Ö., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1999
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
16
Cihanbeyli kimyon Cuminum cyminum L populasyonunda farklı sıra üzeri mesafeleri ve azot dozlarının verim verim unsurları ve kaliteye etkisi
HASANOĞLU M., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1999
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
17
Konya yöresi çöven türlerinden G Venusta Fenzl in bazı bitkisel özelliklerinin belirlenmesi üzerine yapılan bir araştırma
GAYGISIZ M., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1998
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
18
Farklı ekim zamanı ve sıra aralıklarının bazı kışlık kolza Brassica napus ssp oleifera L çeşitlerinde verim ve verim öğeleri üzerine etkileri
KOÇ H., AKINERDEM F., ÖZTÜRK Ö.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1998
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
19
Konya şartlarında farklı ekim zamanlarının bazı yazlık kolza Brassica napus ssp oleifera L çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkisi
AKINERDEM F., ÖZTÜRK Ö., KAYA M.Z.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1997
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
20
Increasing the efficiency of in vintro chromosome doubling and ploidy determination in haploid sugar beet Beta vulgaris L
AKINERDEM FİKRET
Doğa Dergisi
1997
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
21
Konya şartlarında şeker pancarının Beta vulgaris L hasat zamanının belirlenmesi
AKINERDEM F., SADE B., ACAR R.
Tubitak-Doğa Dergisi
1996
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
22
Çemen hatlarında Trigonella foenum greacum L verim ve bazı verim komponentlerinin korelasyonu ve path analizi
SADE B., AKINERDEM F., TAMKOÇ A., TOPAL A., ACAR R., SOYLU S.
Doğa Tarım.Dergisi
1996
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
23
Şeker pancarında Beta vulgaris L seyretmesiz ekimle optimum bitki sıklığının tespiti ve bunun verim ve kaliteye etkisi
F. Akınerdem, B. Yıldırım, M. Mülayim, M. Babaoğlu
Doğa ve Türk Tarım Ormancılık Dergisi
1994
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
24
Farklı sıra arası mesafe ve ekim zamanlarının çemende Trigonella foenum greacum L bazı verim ve verim unsurlarına etkisi
KOÇ H., AKINERDEM F.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1994
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
25
Farklı bitki sıklıklarının çörekotunda Nigella sativa L verim ve morfolojik özellikler üzerinde etkisi
AKINERDEM F., SADE B., TAMKOÇ A.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1994
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
26
Farklı bitki sıklıklarının çemende Trigonella foenum greacum L verim ve bazı morfolojik özellikleri üzerinde etkileri
SADE B., AKINERDEM F., TAMKOÇ A.
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1994
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
27
Farklı azotlu gübre dozlarının şeker pancarında Beta vulgaris L verim ve kaliteye etkisi ve şeker pancarında fazla azot kullanılmasının sakıncaları
Akınerdem F., Yıldırım B., Babaoğlu M.
Ziraat Fakültesi Dergisi
1993
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
28
Erken ekimin şeker pancarında Beta vulgaris L tohuma kalkma üzerine etkisi
Akınerdem Fikret
S.Ü. Ziraat Fak. Dergisi
1992
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
29
Kuraklık ve sulama sayısının şeker pancarında Beta vulgaris L verim ve kalite üzerinde etkisi
Akınerdem Fikret
Doğa Dergisi
1992
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
30
Determination of ploidy level of pure and mixed plant populations of sugar beet Beta vulgaris L by flow cytrometry
Akınerdem Fikret
Plant Breeding
1991
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
31
Orta Anadolu sanayii bitkileri üretimi ve verimlilik sorunları Orta Anadolu da Verimlilik Kongresi Konya
ARSLAN N., AKINERDEM F., GÜRBÜZ B.
MPM yayınları
1991
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
32
Şeker sanayii ve şeker pancarı Beta vulgaris L tarımında verimlilik Orta Anadolu Verimlilik Kongresi Konya
AKINERDEM F., MÜLAYİM M.
MPM yayınları
1991
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale
33
Tetraploid ve aneutetraploid şeker pancarı melez döllerinde aneutetraploid oranları üzerinde araştırmalar
Akınerdem Fikret
Doğa Bilim Dergisi
1984
Ulusal Hakemsiz Özgün Makale