Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:13.01.2022
[Daralt/Genişlet]
DOÇENT
MUSTAFA ÇEVİK
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Biyoloji Eğitimi
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 36
1
Investigating STEM Awareness of University Teacher Educators
ABDİOĞLU CİHAT, ÇEVİK MUSTAFA, Koşar Hatice
European Journal of STEM Education
2021
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
2
Investigating Students' E-Learning Attitudes in Times of Crisis (COVID-19 Pandemic)
ÇEVİK MUSTAFA, BAKİOĞLU BÜŞRA
Education and Information Technology
2021
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
3
The Effect of Digital Activities on the Technology Awareness and Computational Thinking Skills of Gifted Students (eTwinning Project Example)
ÇEVİK MUSTAFA, BARIŞ Nazlı, ŞİRİN Merve, ORTAK KILINÇ Özlem, KAPLAN Yusuf, ATABEY ÖZDEMİR Burcu, YALÇIN Harun, ŞEREF Güzin, TOPAL Selda, DELİCE Tuba
The International Journal of Modern Education Studies
2021
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
4
Bullying and victimization among Turkish adolescents: the predictive role of problematic internet use, school burnout and parental monitoring
Çevik Özge,ATA RIDVAN,ÇEVİK MUSTAFA
Education and Information Technologies
2021
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
5
STEM Anlayışının ve Görselleştirilmesinin Zeka Alanlarıyla İlişkisinde Proje Tabanlı Öğretime Dayanan STEM Yaklaşımının (STEM PTÖ) Rolü
ÇEVİK MUSTAFA,AZKIN Zeynel
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
6
8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Fen-Matematik TemalıBilim Kampının Değerlendirilmesi: “Gelin TanışOlalım Fen ve Matematiği Eğlenceli Kılalım!” Projesi
ABDİOĞLU CİHAT,YILMAZ ELİF,ÇEVİK MUSTAFA
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
7
COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
BAKİOĞLU BÜŞRA,ÇEVİK MUSTAFA
Turkish Studies
2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
8
Enlighten the Roman Tombs with Your Periscope: A STEM Social Study PERİSKOBUNLA ROMA MEZARLARINI AYDINLAT: STEM SOSYAL ÇALIŞMASI
ÇEVİK MUSTAFA,ABDİOĞLU CİHAT,ERGÜRER HASAN ERTUĞ
Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi
2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
9
COMPARISON OF MATLAB AND SPSS SOFTWARE IN THE PREDICTION OF ACADEMIC ACHIEVEMENT WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: MODELING FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
ÇEVİK MUSTAFA,TABARU ÖRNEK GİZEM
International Online Journal of Education and Teaching
2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
10
Understanding predictor effects of computational thinking skills and media and technology use and attidues of pre-service teachers for STEM awareness
ATA RIDVAN,ÇEVİK MUSTAFA
KEDI Journal of Educational Policy
2020
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
11
Prediction of academic achievements of vocational and technical high school (VTS) students in science courses through artificial neural networks (comparison of Turkey and Malaysia)
Yağcı Ali,ÇEVİK MUSTAFA
Education and Information Technologies
2019
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
12
Exploring relationships between Kolb’s learning styles and mobile learning readiness of pre-service teachers: A mixed study
ATA RIDVAN,ÇEVİK MUSTAFA
Education and Information Technologies
2019
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
13
Multidimensional 21st century skills scale: Validity and reliability study
ÇEVİK MUSTAFA,ŞENTÜRK CİHAD
Cypriot Journal of Educational Sciences
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
14
Turkish Validation of STEAM Scale and Examination of Relations Between Art Attitudes, STEM Awareness and STEAM Attitudes among Pre-Service Teachers
ÇEVİK MUSTAFA,ATA RIDVAN
i.e.: inquiry in education
2019
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
15
Impacts of the project based (PBL) science, technology, engineering and mathematics (STEM) education on academic achievement and career interests of vocational high school students
ÇEVİK MUSTAFA
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
16
STEM Education through the Perspectives of Secondary Schools Teachers and School Administrators in Turkey
ÇEVİK MUSTAFA,Özgünay Esma
Asian Journal of Education and Training
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
17
From STEM to STEAM in ancient age architecture
ÇEVİK MUSTAFA
World Journal on Educational Technology: Current Issues
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
18
Investigating STEM semantics and perceptions of engineer candidates and preservice teachers: A mixed method sudy.
ÇEVİK MUSTAFA
International Journal of Educational Technology
2018
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
19
Okul Yöneticilerinin Lise Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
ABDİOĞLU CİHAT,ÇEVİK MUSTAFA
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
20
Bir Bilim Kampının 8. Sınıf Öğrencilerinin STEM Başarılarına, Fen Motivasyonlarına ve Üstbilişsel Farkındalıklarına Etkisinin İncelenmesi
ÇEVİK MUSTAFA,ABDİOĞLU CİHAT
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
21
Predictions of academic achievements of vocational and technical high school students with artificial neural networks in science courses (physics, chemistry and biology) in Turkey and measures to be taken for their failures
Yağcı Ali, ÇEVİK MUSTAFA
SHS Web of Conferences
2017
Uluslararası Hakemli Ebsco Kısa Makale
22
Evaluation of Academic Personnal and Postgraduate Education Entrance Examination (ALES) According to Opinions of Academic and Administrative Staff
ABDİOĞLU CİHAT,ÇEVİK MUSTAFA
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
23
Ales’in Akademik ve İdari Personel Görüşlerine GöreDeğerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiÖrneği
ABDİOĞLU CİHAT,ÇEVİK MUSTAFA
Kastamonu Eğitim Dergisi
2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
24
Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması
ÇEVİK MUSTAFA
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
2017
Ulusal Hakemli EBSCO Özgün Makale
25
Content Analysis of Stem-Focused Education Research in Turkey
ÇEVİK MUSTAFA
Türk Fen Eğitimi Dergisi
2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
26
Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
ÇEVİK MUSTAFA,ŞANLITÜRK ARDA DANIŞTAY,YAĞCI ALİ
Sakarya University Journal of Education
2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
27
Destek Eğitim Odalarına İlişkin İdareci ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri: Karaman Örneği
ÇEVİK MUSTAFA,Yağcı Ali
The Journal of Academic Social Science Studies
2017
Ulusal Hakemli SOBİAD, MLA Özgün Makale
28
FEN BİLİMLERİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ İLKOKULDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELE SAHİP ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE TUTUMLARINA ETKİSİ
ÇEVİK MUSTAFA
NWSA Education Sciences
2016
Ulusal Hakemli Directory of Research Journals Indexing Özgün Makale
29
Effects of The Intelligence Games Approaches on Academic Achievement And Attitude of Students With Mild Intellectual Disability in Mathematics Course
ÇEVİK MUSTAFA,Düzgün Makbule,Öztaş Barış Elif
International Journal of Learning and Teaching
2016
Uluslararası Hakemli ebscohost Özgün Makale
30
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sosyal becerilerine, akademik başarılarına ve problem davranışlarına olan etkisi
ÇEVİK MUSTAFA,Çevik Özge
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
2016
Ulusal Hakemli ebscohost , index copernicus Özgün Makale
31
Hafif Düzeyde Zihinsel Engele Sahip Öğrenciler İçin Entegrasyon Birimi Modeli Pupa Projesi
ÇEVİK MUSTAFA
Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
2016
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
32
Effects Of The Project-Based Learning On Academic Achievement And Attitude Of Students With Mild Intellectual Disability In Life Science Course
ÇEVİK MUSTAFA,ÜREDİ Fadime
International Journal of Learning and Teaching
2016
Uluslararası Hakemli ebscohost Özgün Makale
33
Evaluation of The New Math Curriculum Implemented in High Schools By Views of Teachers And Students in Secondary Education
ÇEVİK MUSTAFA,ABDİOĞLU CİHAT
Turkish Online Journal of Educational Technology
2016
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
34
Mevcut Biyoloji Dersi Öğretim Programının Mesleki ve Teknik Liselerde Görevli Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Taslak Program Önerisi Fotosentez Konusu Örneği
ÇEVİK MUSTAFA,ATICI TAHİR
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
2015
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
35
Öğretmenlik Mesleğini Yapmayan Eğitim Fakültesi Mezunlarının Lisans Eğitimlerinin Günlük Yaşantılarına Etkisinin İncelenmesi
ATICI TAHİR,ÇEVİK MUSTAFA
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
2012
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
36
Survey Of İnternet Usage Conditions Analysis Of Biology Teachers
ATICI TAHİR,ÇEVİK MUSTAFA,MİDİLLİ Ümit YAŞAR
Energy Education Science And Technology
2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün Makale