Giriş
Akademik verilerinizi güncellemek için YÖKSİS'e giriş yapmanız gerekmektedir.
  • Eğitim Bilgileri
  • Yayınlar & Eserler
  • Mesleki Deneyim
  • Faaliyetler
  • Projeler & Ödüller
Son güncelleme:23.05.2024
[Daralt/Genişlet]
 
DOÇENT
MEHMET DALKILIÇ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Spor Bilimleri Temel Alanı
Spor Yönetimi
Spor İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi ve Organizasyonu
[Daralt/Genişlet]
Makaleler 41
1
A Review Study of Physical Education Pedagogy in Turkey
TABAK Ekrem Yasin, DALKILIÇ MEHMET, DEVRİLMEZ ERHAN, DERVENT FATİH
Turkish Journal of Sport and Exercise / Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
2
KIRSAL BÖLGEDE EĞİTİM GÖREN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Özel Yasin İlker, DALKILIÇ MEHMET
Turkiye Beden Egitimi Ogretmenleri Dernegi
2023
Ulusal Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
3
The role of administrative creativity in the organizational normalization of physical education supervisors in Baghdad
Hasan Sahar Salman, Malih Fatima Abid, DALKILIÇ MEHMET
Physical Education and Sport Sciences College for Women, Baghdad University
2023
Uluslararası Hakemli Academic Scientific Journals Özgün Makale
4
Explorıng the Attıtudes of the Vıolence Knowledge Levels Among the Dıfferent Branch Teachers
TEMEL VEYSEL,NAS KAZIM,DALKILIÇ MEHMET
Academia Journal of Scientific Research
2020
Uluslararası Hakemli ISI Özgün Makale
5
Positive perception and psychological vulnerability levels of academicians during Covid 19 quarantine period
TEMEL VEYSEL,NAS KAZIM,DALKILIÇ MEHMET
African Educational Research Journal
2020
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
6
SÜREKLİ ÖFKE: ANTRENÖRLERİN ÖFKE İFADE TARZLARI
DALKILIÇ MEHMET
The Journal of International Social Research
2019
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale
7
THE EVALUATİON OF THE QUALİTY OF LİFE OF STUDENTSLEARNİNG AT THE HIGH SCHOOL OF PHYSİCAL EDUCATİONAND SPORT
DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ
Journal of History School (JOHS)
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
8
INVESTIGATION OF CHARACTERISTIC FEATURES OF COACHES ACCORDING TO SOME VARIABLES
DALKILIÇ MEHMET,KAYA METİN
Journal of History School (JOHS)
2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Özgün Makale
9
The Effects of Movement Training Applied for 16 Weeks to the Physical Fitness Levels of Children with Intellectual Disability
CANİKLİ ABDULLAH,DALKILIÇ MEHMET,KAYA METİN
International Journal of Science Culture and Sport
2018
Uluslararası Hakemli IntJSCS is indexed/included in Index Copernicus (ICV 73,35), CrossRef, DOAJ, Google Scholar, Cite Factor, J-Gate, Research Bible, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, DRJI, Journal Index, ASOS, İSAM, Dergipark, Arastirmax and it is also under evaluation by many other primary indexing services. Özgün Makale
10
Yapay Sinir Ağları İle Sualtı Sporları, Su Topu Ve YüzmeAlanlarında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini
DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ,ATASOY MURAT,MUSA MİHRİAY
The Journal of Academic Social Science
2017
Uluslararası Hakemli sobıad,advendec scıence ındex Özgün Makale
11
Ortaokul Öğrencilerinin Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi ve İletişim Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kilis İli Örneği
İŞLER HAYDAR,DALKILIÇ MEHMET,Çoban Mehmet
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2017
Ulusal Hakemli sobiad, asos, ulakbim tr dizin Özgün Makale
12
EXAMINING OF THE LEVELS OF ATHLETESSELF-SUFFICIENCY THAT INTEREST IN BRANCHES OFBARBELL, WRESTLING AND BOXING
DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ
European Journal of Physical Education and Sport Science
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
13
THE ORGANIZATIONAL ATTRACTIVENESS AND JOB SATISFACTION OF INSTRUCTORS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WHO WORKS IN DIFFERENT REGIONS
DALKILIÇ MEHMET,YİĞİT ŞIHMEHMET,GÜRKAN ALPER CENK,DALBUDAK İBRAHİM
European Journal of Physical Education and Sport Science
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
14
Yapay Sinir Ağları İle Dövüş Sporları Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini
ATASOY MURAT,DALKILIÇ MEHMET,UĞRAŞ Seda
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
2017
Ulusal Hakemli google scholar,Research Junction Özgün Makale
15
Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi
MAMAK HÜDAVERDİ,DALKILIÇ MEHMET
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
2017
Uluslararası Hakemli Journals Indexed in Eric Özgün Makale
16
Yapay Sinir Ağları İle Engelli Lisanslı SporcuSayılarının Tahmini
DALKILIÇ MEHMET,ATASOY MURAT,YİĞİT ŞIHMEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ
The Journal of Academic Social Science
2017
Uluslararası Hakemli sobıad,advendec scıence ındex Özgün Makale
17
Spor Kulüplerine Yönelik Kurumsal İmaj Algısının Araştırılması
KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,AĞAOĞLU YAVUZ SELİM,KIZAR OKTAY
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
2017
Ulusal Hakemli ulakbim,sobiad Özgün Makale
18
Yapay Sinir Ağları İle Güreş Alanında Lisanslı Sporcu Sayılarının Tahmini
DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,KIZAR OKTAY,genç harun
http://dergipark.gov.tr/besbid
2017
Ulusal Hakemli advendec scıence ındex. research junklion Özgün Makale
19
THESİS OF VİSUALLY HANDİCAPPED AND NON VİSUALLY HANDİCAPPED FOOTBALLERS STATE AND CONSTANT ANXİETY LEVELS
DALBUDAK İBRAHİM,BAYRAK METİN,ALKAYA ÖZGÜR ZAFER,MUSA MİHRİAY,DALKILIÇ MEHMET
The Journol of academic Social Science
2016
Uluslararası Hakemli asos-oajı Özgün Makale
20
Youth And Sports Organization Of Employee Job Satisfaction The Coach
DALKILIÇ MEHMET,ATASOY MURAT
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
2016
Uluslararası Hakemli thomson (ISI) Özgün Makale
21
DETERMİNATİON OF TYPOLOGİES OF THE VİSİTORS COMİNG FIBA WORLD CHAMPİONSHİP 2010
ALPULLU AYTEKİN,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET
Journol of human ecology
2016
Uluslararası Hakemli BIOSIS database (Covered by Thomson Reuters Services),(NAAS),(IBSS),(ISA) Özgün Makale
22
Comparasion of Loneliness Levels in Visually Impaired from Different Sports Branches
KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,KARGÜN MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,BAYRAK METİN
The Anthropologist
2016
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
23
JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SPORTS MANAGERS
KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,ATASOY MURAT
Australian Journal of Basic and Applied Sciences
2016
Uluslararası Hakemli thomson (ISI) Özgün Makale
24
Examining Decision Making Level of Wrestlers in Terms of Some Variable
YİĞİT ŞIHMEHMET,DALBUDAK İBRAHİM,MUSA MİHRİAY,GÜRKAN ALPER CENK,DALKILIÇ MEHMET
ınternatıonal journal of envıronmetal scıence educatıon
2016
Uluslararası Hakemli Erıc Özgün Makale
25
Job Satisfaction of Physical Education LecturersWorking in Turkey
DALKILIÇ MEHMET,ÇİMEN ZAFER,RAMAZANOĞLU FİKRET
THE ANTHROPOLOGIST
2015
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
26
EFFECT OF SPORTS MEDIA ON AUDIENCE AGRESSION
BAYRAK METİN,ÖZMADEN MURAT,TUNÇ TANER,DALKILIÇ MEHMET
International Journal of Academic Research
2015
Uluslararası Hakemli - Master Journal List (ISI -Thomson-Reuters Özgün Makale
27
FUTBOLDAKİ ŞİKE OLAYLARI HAKKINDA SPOR ADAMLARI ve SPOR YAZARLARININ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,Bayrak Metin
the Journal of Academic Social Sciences
2015
Uluslararası Hakemli İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi)ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)OAJI (Open Academic Journals Index)RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing)AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi)İCİ (Indian Citation Index)CİTEFACTOR (Academic Scientific Journals)TEİ ( Türk Eğitim İndeksi )SJOURNALS INDEXJOURNAL INDEXAJNS (International Publishing of Academic Journals)ADVANCED SCIENCE INDEX Özgün Makale
28
Teachers self efficacy at the department of physical education and sports teaching
KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,YİĞİT ŞIHMEHMET,ULUKAN HASAN,MAMAK HÜDAVERDİ
JOURNAL OF HEALTH, SPORT AND TOURISM
2015
Uluslararası Hakemli Norveç Sosyal Bilimler Veri Hizmetleri- Ulrich - Academic Search Complete - Genamics Özgün Makale
29
The Effect of Social Marketing on Increasing Sport Consciousness
KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,ALPULLU AYTEKİN,PALA ADEM
International journal of Science Culture and Sport
2015
Uluslararası Hakemli Index Copernicus (ICV 6,4), CrossRef, DOAJ, Google Scholar, Cite Factor, Research Bible, Mendeley, Open Access Journals, Academic Keys, Scientific Indexing Services, DRJI, Journal Index, ASOS, İSAM, Arastirmax Özgün Makale
30
Examining the Decision making Levels of Glider Pilot Trainers and Glider Pilot Candidates in Terms ofSocio demographic Variables
KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,ULUKAN HASAN
THE ANTHROPOLOGIST
2015
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
31
EXAMINATION OF WRESTLERS LEVELS OF COMMUNICATIVESKILLS ACCORDING TO SOME VARIABLE S
YİĞİT ŞIHMEHMET,DALKILIÇ MEHMET,alper cenk gürkan,acar eyüp,ULUKAN HASAN,ESENKAYA ASLI
Journal of Health, Sport and Tourism
2015
Uluslararası Hakemli Norveç Sosyal Bilimler Veri Hizmetleri- Ulrich - Academic Search Complete - Genamics Özgün Makale
32
The importance of sports for disabled children
KIZAR OKTAY,DALKILIÇ MEHMET,UÇAN İZZET,MAMAK HÜDAVERDİ,YİĞİT ŞIHMEHMET
Merit Research Journal of Arts, Social Science and Humanities
2015
Uluslararası Hakemli DRJI-I-SURS Özgün Makale
33
HISTORY of OLYMPICS and CONTRIBUTIONS of OLYMPICGAMES to THE CITY
KARGÜN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET,bayrak metin,RAMAZANOĞLU FİKRET,ÖZTÜRK TEKİN
the Journal of Academic Social Sciences
2015
Uluslararası Hakemli İSAM (İslami Araştırmalar Merkezi)ASOS (Akademia Sosyal Bilimler İndeksi)OAJI (Open Academic Journals Index)RESERARCH BİBLEDRJI (Directory of Research Journals Indexing)AKADEMİK DİZİN (Akademik Türk Dergileri İndeksi)İCİ (Indian Citation Index)CİTEFACTOR (Academic Scientific Journals)TEİ ( Türk Eğitim İndeksi )SJOURNALS INDEXJOURNAL INDEXAJNS (International Publishing of Academic Journals)ADVANCED SCIENCE INDEX Özgün Makale
34
Examining Decision making Levels of Athletes of VariousBranches in Team Environments in Terms ofSocio demographic Variables
DALKILIÇ MEHMET
THE ANTHROPOLOGIST
2015
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale
35
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING THE JOB SATISFACTION OF COACHES WORKING AT THE GENERAL DİRECTORATE OF SPORT IN TERMS OF DİFFERENT VARIANCES
BAYRAK METİN,KİSHALI NECİP FAZIL,DALKILIÇ MEHMET
journol of educatıon and socıology
2015
Uluslararası Hakemli ebsco Özgün Makale
36
The analysis of the aggression oriented tendencies of the sportsmen active in different sports branches
DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ,RAMAZANOĞLU FİKRET,KUMARTAŞLI MEHMET,AKDAĞCIK İBRAHİM ÜMRAN,CENİKLİ ABDULLAH
Journal of Education and Sociology
2013
Uluslararası Hakemli Norveç Sosyal Bilimler Veri Hizmetleri- Ulrich en - EBSCO-Academic Search Complete - EBSCO-Eğitim Araştırması Tamamlandı - Scirus (Elsevier) - Genamics Özgün Makale
37
Elementary students partıcıpatıon ın sports actıvıtıes that are effectıve at the level of the socıo cultural factors and communıcatıon skılls
DALKILIÇ MEHMET,MAMAK HÜDAVERDİ,gürkan alper cenk,UÇAN İZZET,ÖZMUTLU İLKER
International Journal of Academic Research
2013
Uluslararası Hakemli ISI-Thomson-Reuters-Mendeley-CrossRef - Ulrich’xxın Dergi Rehberi (ProQuest) Özgün Makale
38
The analysis of the satisfaction level of the sportsmen in the team setting
MAMAK HÜDAVERDİ,DALKILIÇ MEHMET,RAMAZANOĞLU FİKRET,KUMARTAŞLI MEHMET,KARGÜN MEHMET,UÇAN İZZET
International Journal of Academic Research
2013
Uluslararası Hakemli (ISI -Thomson-Reuters, darbe faktörü olmadan),Mendeley,CrossRef - Ulrich ın Dergi Rehberi (ProQuest) - Academic Search Complete (EBSCO) - Zentralblatt MAT (Springer-Verlag) - indexcopernicus Uluslararası (ICV: 7,41 2013) - Norveç Sosyal Bilimler Veri Hizmetleri (NSDAP)- Master Journal List CAB Abstracts (ISI-Thomson-Reuters) Özgün Makale
39
An investigation into secondary school students attitudes towards physical education and sports lessons the example of Kars province
ÖZMUTLU İLKER,Sivrikaya A Haktan,Alper Cenk Gürkan,DALKILIÇ MEHMET
International Journal of Academic Research
2013
Uluslararası Hakemli (ISI-Thomson-Reuters-Mendeley, CrossRef - Ulrich'ın Dergi Rehberi (ProQuest) Özgün Makale
40
Prospective physical education and sports teachers healthy lifestyle behaviors
KARGÜN MEHMET,CENİKLİ ABDULLAH,DALKILIÇ MEHMET,ÖZTÜRK HÜSEYİN,RAMAZANOĞLU FİKRET,MAMAK HÜDAVERDİ
International Journal of Academic Research
2013
Uluslararası Hakemli (ISI-Thomson-Reuters),Mendeley,CrossRef - Ulrich'ın Dergi Rehberi (ProQuest) - Academic Search Complete (EBSCO) - Zentralblatt MAT (Springer-Verlag) - indexcopernicus Uluslararası (ICV: 7,41 2013) - Norveç Sosyal Bilimler Veri Hizmetleri (NSDAP)- Master Journal List (ISI -Thomson-Reuters, darbe faktörü olmadan)- CAB Abstracts (ISI-Thomson-Reuters) Özgün Makale
41
Primary School Students Level of Participation in Sport in Terms of Different Variables and the Relationship Between the Level of Participation and Communication Skills
ULUKAN MEHMET,DALKILIÇ MEHMET
Procedia - Social and Behavioral Sciences
2012
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün Makale